EPRO
din samarbeidspartner mot ny arbeidsaktivitet

Enebakk Produkter har som formål å gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. Vi har en visjon om at vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid.
For oss er det et mål å bistå mennesker på veien mot å bli en aktiv deltaker i samfunnet og til et liv med meningsfylt aktivitet. Vi skal være en døråpner til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp til å få og beholde jobb.


Åpningstider i juli


Kontorene og produksjonen:
Mandag til torsdag 0830 - 1530 og
fredag 0830 - 1430

Bruktbutikken: Tirsdag, onsdag og torsdag 0900 - 1500

Blomsterbutikken (NYHET): Mandag til torsdag 0900 - 1500 og fredag 0900 - 1400

Enebakk gjenvinningsstasjon (ROAF):
Tirsdag og torsdag 1300 - 2000,
lørdag 1000 - 1600


Nyheter


Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!