Enebakk Gjenvinningstasjon

Vi drifter Enebakk gjenvinningsstasjon for Romerike avfallsforedling (ROAF)
Her kan privatpersoner levere blant annet restavfall, trevirke, impregnerte materialer, metall,hageavfall / kvist, elektrisk avfall, bildekk og farlig avfall

Åpningstider:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 20:00, lørdag 10:00 - 16:00


For informasjon om hva du kan levere, priser og åpningstider, se ROAFs informasjonsside, eller kontakt EPRO.