EPRO
din samarbeidspartner mot ny arbeidsaktivitet

Enebakk Produkter har som formål å gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. Vi har en visjon om at vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid.
For oss er det et mål å bistå mennesker på veien mot å bli en aktiv deltaker i samfunnet og til et liv med meningsfylt aktivitet. Vi skal være en døråpner til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp til å få og beholde jobb.


Åpningstider


Kontorene og produksjonen:
Mandag til torsdag 0800 - 1600,
fredag 0800 - 1500.

Bruktbutikken:
Tirsdag, onsdag og torsdag 0900 - 1500

Enebakk gjenvinningsstasjon (ROAF):
Tirsdag og torsdag 1300 - 2000,
lørdag 0900 - 1500

Les mer om gjenvinningsstasjonen ved å trykke på ROAF-logoen under


Nyheter


EPRO er ledende på kvalitet
I dag fikk vi sertifikatet som beviser at EPRO er godkjent etter den nye europeiske kvalitetsstandarden EQUASS 2018. Vi er en av de første attføringsbedriftene i Norge som er godkjent, og har med dette vist at vi tilfredsstiller de strengeste kvalitetskravene for tjenesteleverandører i sosial sektor