Våre retningslinjer for kvalitet

Vår kvalitetsarbeid kjennetegnes ved:
- Kontinuerlig forbedring
- Riktige holdninger og handlinger
- Kompetanse
- Sjølstendighetsutvikling (empowerment)

Prosedyrer:
- Kontinuerlig forbedring skal oppnås gjennom å sette målbare mål, tidsbestemt kontroll (evaluering), og korrigere veien eller målet, til målet er nådd.
- Riktige holdninger og handlinger sikres gjennom kontinuerlig arbeid med verdier og etiske retningslinjer
- Kompetanse og forståelse for vårt arbeid og våre utfordringer skal evalueres jevnlig og oppgraderes ved behov.
- Sjølbestemmelse og sjølforståelse skal ligge til grunn for arbeid med Empowerment

Retningslinjene for kvalitet gjennomgås og evalueres årlig, sist evaluert og endret på evalueringsmøte i mars 2017.